Batu Layar

Menceritakan perjalanan Sam Po Kong ke pulau jawa yang bertemu dengan Sunan Bonang